Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w licznych sporach sądowych i arbitrażowych. Nasi prawnicy mają doświadczenie sądowe we wszelkich postępowaniach związanych z obrotem gospodarczym, prowadzeniem postępowań grupowych czy egzekucyjnych. Zastępujemy strony przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Partnerzy w GKR Legal wielokrotnie reprezentowali Klientów przed Sądem Najwyższym. Stawialiśmy również w ich imieniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

SPORY ZWIĄZANE Z OBROTEM GOSPODARCZYM

Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu różnorodnych spraw spornych związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej:

PROWADZIMY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE, ZARÓWNO PRZED KOMORNIKAMI, JAK I SĄDAMI.

Prowadzimy postępowania egzekucyjne zarówno:

  • w imieniu wierzycieli, w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z prawomocnych lub natychmiast wykonalnych orzeczeń sądowych oraz ugód zawartych przed sądem,
  • jak i dłużników, reprezentując ich interesy w takich postępowaniach.

W szczególności, składamy wnioski o wszczęcie egzekucji oraz skargi na czynności komorników, wnosimy powództwa przeciwegzekucyjne i wnioski o wyjawienie majątku.

POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE

  • Występujemy w postępowaniach arbitrażowych:
    • Przed stałymi sądami polubownymi (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT)
    • Przed trybunałami arbitrażowymi ad hoc
  • Bierzemy udział w sprawach o uchylenie wyroku sądów polubownych oraz o wyłączenie arbitra.