Nasi prawnicy od lat współpracują z polskimi i międzynarodowymi firmami z branży telekomunikacyjnej oraz technologicznej, doradzając im zarówno w codziennej działalności, jak i w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Dogłębna znajomość branży oraz specyfiki jej funkcjonowania pozwala naszemu zespołowi świadczyć firmom z sektora ICT usługi prawne precyzyjnie odpowiadające na ich potrzeby.

UMOWY DOTYCZĄCE WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące wdrożeń systemów informatycznych.

UMOWY LICENCYJNE, OGÓLNE WARUNKI DOSTAW OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU

Doradzamy użytkownikom oraz producentom oprogramowania w zakresie przygotowania, negocjowania i zawierania umów licencyjnych na stworzenie lub korzystanie z oprogramowania, a także umów serwisowych oraz umów depozytu kodów źródłowych.

UMOWY WDROŻENIOWE I OUTSOURCINGOWE

Zapewniamy wsparcie pełnego procesu wdrożeniowego – od wyboru dostawcy oprogramowania, przez przygotowanie projektu umowy na wdrożenie skomplikowanych systemów IT, doradztwo w toku realizacji projektu, a także reprezentujemy Klientów w przypadku ewentualnych sporów.