Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie w tworzeniu procedur i opracowywaniu niezbędnej dokumentacji zapewniającej zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodność z RODO.

Prowadzimy audyty prawne oraz wdrożenia RODO. Reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach o rejestrację baz danych przed GIODO. Wspieraliśmy Klientów także w toku kontroli GIODO. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza z zakresu zgodności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

  • Dla naszych Klientów opiniujemy dokumentację oraz procedury wewnętrzne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
  • Opracowujemy niezbędną dokumentację, w tym polityki prywatności, polityki ochrony danych osobowych, klauzule zgód oraz informacyjne, procedury reagowania na incydenty.
  • Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Prowadzimy szkolenia, w tym szkolenia wewnętrzne u klientów, aby przybliżyć regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zmiany wynikające z RODO.

AUDYTY

  • Sporządzamy audyty dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.
  • Sprawdzamy procedury oraz dokumentację prowadzoną u klientów, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  • We współpracy ze specjalistami, zwłaszcza z zakresu cyber bezpieczeństwa, identyfikujemy zagrożenia bezpieczeństwa danych, rekomendujemy najbardziej adekwatne rozwiązania, aby zminimalizować ryzyko naruszeń bezpieczeństwa danych.