Reprezentujemy Klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

OBSŁUGA PROCESÓW BUDOWLANYCH

Doradzamy w zakresie związanym z realizacją procesów budowlanych:

  • Pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie
  • Planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
  • Zmianą przeznaczenia terenu (warunki zabudowy, zmiany planów miejscowych)

POSTĘPOWANIA ŚRODOWISKOWE

Doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach środowiskowych, w tym:

  • na etapie rozstrzygnięcia o obowiązku tworzenia raportu środowiskowego,
  • w zakresie kwestionowania raportów środowiskowych i wyboru wariantu inwestycji,
  • w zakresie zaskarżania decyzji środowiskowych w postępowaniu administracyjnym i przed sądami

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami, świadcząc pomoc prawną w postępowaniach dotyczących m.in:

  • Podziałów nieruchomości
  • Opłat adiacenckich i planistycznych
  • Wywłaszczania nieruchomości