Jednym z głównych filarów działalności GKR Legal jest obsługa związana z prawem nieruchomości. Wspieramy w tym zakresie zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Prowadzimy również obsługę prawną inwestycji deweloperskich.

OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej pod kątem prawnym i podatkowym formy organizacyjnej prowadzenia projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomościowym.

KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH I KOMERCYJNYCH

 • Konstruowanie umów najmu nieruchomości.

WSPARCIE W ZAKRESIE NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI:

 • Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Doradzamy na etapie ich wykonywania.
 • Przeprowadzamy specjalistyczne badania prawne (due diligence) nieruchomości, w tym badania dla potrzeb finansowania transakcji oraz ubezpieczenia tytułu.

REPRYWATYZACJA

 • Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych prowadzonych na podstawie:
  • Dekretu Warszawskiego,
  • Przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości,
  • Dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
  • Dekretu o reformie rolnej,
  • Ustawy o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
 • Reprezentujemy inwestorów oraz właścicieli nieruchomości w postępowaniach reprywatyzacyjnych, zagrażających im wyzuciem z własności.
 • Doradzamy przy umowach zbycia i nabycia roszczeń reprywatyzacyjnych.
 • Reprezentujemy byłych właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców w postępowaniach restytucyjnych oraz w sprawach o odszkodowanie za utracone mienie.
 • Na zlecenie Klientów zajmujemy się poszukiwaniem informacji dotyczących utraconych nieruchomości, przeprowadzeniem postępowań o uznanie za zmarłych lub stwierdzenie zgonu i postępowań spadkowych, niezbędnych do dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych.