Partnerzy posiadają blisko 20-letnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Wspieramy zarówno duże międzynarodowe firmy, podmioty notowane na giełdzie, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Obsługiwaliśmy transakcje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o łącznej wartości setek milionów złotych.

Zespół GKR Legal zajmuje się także obsługą połączeń, podziałów i przekształceń spółek. Doradzamy przy zawieraniu umów spółek, podwyższeniach i obniżeniach kapitału zakładowego oraz przy umarzaniu udziałów lub akcji.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Wspieramy Klientów przy zakładaniu spółek oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Doradzamy przy wyborze optymalnej podatkowo i organizacyjnie formy prawnej działalności gospodarczej.
 • Opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy związane z obrotem gospodarczym. Przygotowujemy dokumentację korporacyjną spółek, m.in. statuty, umowy spółek, akty założycielskie oraz regulaminy.
 • W ramach bieżącej obsługi prawnej, doradzamy także w zakresie prawa pracy.
 • Monitorujemy zmiany w prawie i przygotowujemy naszych Klientów do implementacji nowych przepisów.

TRANSAKCJE

Świadczymy pomoc prawną przy wszelkiego rodzaju transakcjach, w szczególności przy nabywaniu i zbywaniu spółek (M&A) oraz przedsiębiorstw i nieruchomości:

 • DUE DILIGENCE – Przeprowadzamy badania prawne spółek pod kątem transakcji.
 • NEGOCJACJE – Mamy szerokie doświadczenie w negocjowaniu specyficznych postanowień umów dokumentujących transakcje sprzedaży, takich jak: oświadczenia i zapewnienia (R&W) oraz postanowienia ograniczające odpowiedzialność stron.
 • FINANSOWANIE – Mamy doświadczenie w obsłudze procesu pozyskiwania finansowego oraz zawierania umów służących rozliczeniu transakcji (umowy rachunku escrow, itp.), jak również w zawieraniu umów zabezpieczających wykonanie transakcji (umowy zastawu, gwarancje bankowe, oświadczenia o poddaniu egzekucji.

OBLIGACJE KORPORACYJNE I WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

 • Przygotowujemy lub weryfikujemy uchwały emisyjne, w tym propozycje nabycia obligacji, warunków emisji oraz pozostałych dokumentów prawnych związanych z procesem emisji obligacji.
 • Zapewniamy nadzór i asystę w toku całego procesu, a także pomoc przy dokonywaniu wykupu obligacji.

SPRAWY SĄDOWE

W imieniu naszych Klientów prowadzimy spory z zakresu prawa spółek, w tym sprawy:

 • o uchylenie uchwał,
 • sprawy o rozwiązanie spółki,
 • sprawy o wykluczenie wspólnika.