Skuteczna walka z nieuczciwymi konkurentami oraz dbanie o ochronę interesów firmy w szeroko pojętym środowisku biznesowym to kwestie kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa i możliwości jego efektywnego rozwoju.

Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie prawa konkurencji, m.in. w następujących kwestiach:

POSTĘPOWANIA DOT. USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

W zakresie:

  • Naśladownictwa produktu
  • Nieuczciwej reklamy
  • Naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Opłat półkowych

POSTĘPOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (PRAWO ANTYMONOPOLOWE)

Reprezentujemy naszych Klientów w postepowaniach przed:

  • Prezesem UOKiK
  • W sprawach odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami i nadużywania pozycji dominującej
  • Prowadzimy także postępowania w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych

OPINIUJEMY UMOWY I POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Umowy opiniujemy m.in. pod kątem zgodności ze wspólnotowymi oraz krajowymi regulacjami antymonopolowymi.

POSTĘPOWANIA PRZED UOKIK ORAZ SOKIK

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NOTYFIKACJA KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Mamy doświadczenie w zakresie notyfikacji koncentracji przedsiębiorców.