Oferta

Kontakt
Anna Gołębiowska
+48 502 368 145
Prawo konkurencji

Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie prawa konkurencji.

Mamy znaczne doświadczenie w obszarze postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie naśladownictwa produktu, nieuczciwej reklamy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz opłat półkowych. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji na etapie przedsądowym oraz znaczną skuteczność w zawieraniu ugód pozasądowych.

Prowadzimy postępowania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (prawa antymonopolowego).

Opiniujemy pod kątem zgodności ze wspólnotowymi oraz krajowymi regulacjami antymonopolowymi umowy i porozumienia przedsiębiorców. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mamy doświadczenie w zakresie notyfikacji koncentracji przedsiębiorców.

Powrót do pełnej oferty
Kontakt
Anna Gołębiowska
+48 502 368 145