Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i konkurencji. Od blisko 20 lat doradza polskim i zagranicznym klientom m.in. w sprawach ochrony marki, transferu technologii, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, odpowiedzialności za produkt. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

Rejestracja znaku towarowego. Jak i za ile?

Rejestracja znaku towarowego. Jak i za ile?

  Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnienie go od innych towarów lub usług (identycznych lub podobnych) pochodzących od różnych przedsiębiorców. Rejestracja znaku towarowego zapewnia jego właścicielowi wyłączność używania. Znaki graficzne, słowne, dźwiękowe, ruchome, zapachy Katalog oznaczeń odróżniających nie jest zamknięty. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie są oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne. Jednak coraz powszechniejsze stają się znaki…

Jak chronić się przed naruszeniem znaku towarowego w nazwie domeny?

Jak chronić się przed naruszeniem znaku towarowego w nazwie domeny?

Działania przedsiębiorców, mające na celu ochronę ich powszechnie znanych oraz renomowanych znaków towarowych, skupiają się obecnie na Internecie. W sieci coraz częściej dochodzi do naruszeń praw własności intelektualnej. Jednym z przykładów jest sprzedaż towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (tzw. podróbek), która przeniosła się z bazarów na platformy aukcyjne, takie jak eBay czy Allegro. Naruszenia znaków…