W czym się specjalizuję?

 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo pracy
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Dane osobowe

Adwokat / Partner

WTR 1000 Enforcement&Litigation
Lexology Client Choice Award, IP Trademark Agents&Attorneys 2024
INTA Data Protection Committee

Telefon: +48 668 353 726 Email: r.bugiel@gkrlegal.pl

Od kilkunastu lat zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie pracy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu cywilnych sporów sądowych, w szczególności z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji oraz spraw z zakresu prawa pracy.

Doświadczenie

 • Doradza firmom z branży spożywczej i motoryzacyjnej w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 • Reprezentuje zarówno przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych w procesach cywilnych dotyczących naruszeń praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich.
 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną marki, reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w postępowaniach dotyczących rejestracji znaków towarowych.
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną podmiotom z branży transportowej oraz spółkom produkcyjnym, w szczególności obejmującą zagadnienia indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Przygotowuje opinie prawne dotyczące aspektów pracowniczej własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych pracowników.
 • Jest autorką licznych publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia oraz doradza Klientom w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście zmian wynikających z RODO.
 • Występuje w postępowaniach karnych związanych z naruszeniami praw do znaków towarowych reprezentując właścicieli praw.
 • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Wybrane projekty

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz także