W czym się specjalizuję?

  • Postępowania sporne związane z obrotem gospodarczym
  • M&A
  • Nowe technologie
  • Prawo IT

Adwokat / Partner

Telefon: +48 602 670 320 Email: r.roszkowski@gkrlegal.pl

W swojej blisko 20-letniej karierze z sukcesem reprezentował Klientów, głównie międzynarodowe koncerny lub ich przedstawicielstwa w Polsce, w postępowaniach spornych związanych z obrotem gospodarczym. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji M&A oraz spraw korporacyjnych spółek. Wspiera Klientów w sprawach dotyczących prawa nowych technologii i Internetu.

Doświadczenie

  • Przed założeniem kancelarii GKR Legal przez ponad 20 lat był związany z dużą polską kancelarią, od roku 2008 będąc w niej wspólnikiem. W przeszłości pełnił m.in. funkcję dyrektora prawnego w wiodącej międzynarodowej firmie FMCG działającej w Polsce. Od wielu lat zasiada w radach nadzorczych spółek z branży energetycznej, finansowej, IT oraz produkcji przemysłowej, w tym także w spółkach publicznych.
  • Reprezentuje Klientów w licznych postępowaniach toczących się zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi, dotyczących zapłaty, odszkodowań, ochrony dóbr osobistych oraz naruszeń́ praw autorskich.
  • Autor publikacji z zakresu prawa handlowego oraz postępowania cywilnego. Świadczy obsługę̨ prawną także w języku angielskim.

Wybrane projekty

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz także