W czym się specjalizuję?

 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo konkurencji
 • Spory sądowe
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Kontrakty
 • Dobra osobiste

Radca prawny / Partner

INTA Parallel Imports Committe member 2020-2021 & 2022-2023, WTR1000, Who is who Legal, Chambers & Partners

Telefon: +48 502 368 145  Email: a.golebiowska@gkrlegal.pl

Considered a “trademark rock star who is quick,
precise and fun to work with”

Who’s Who Legal: IP 2021

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i konkurencji. Od ponad 20 lat doradza polskim i zagranicznym firmom, głównie z branż: FMCG, motoryzacyjnej,kosmetycznej, farmaceutycznej i reklamowej, w sprawach gospodarczych, w tym m.in. w sprawach  z zakresu własności intelektualnej (znaków towarowych, wzorów, praw autorskich) i zwalczania nieuczciwej konkurencji (naśladownictwa produktu, pasożytnictwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, tzw. „opłat półkowych”, reklamy). Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, a także w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także przed sądami administracyjnymi.

Wielokrotnie rekomendowana w międzynarodowych rankingach: przez Chambers&Partners w dziedzinie sporów sądowych i prawa własności intelektualnej (ostatni raz w dziedzinie prawa własności intelektualnej w roku 2022), a także przez World Trademark Review 1000 i Who is Who Legal (w dziedzinie znaków towarowych).

Doświadczenie

 • Przed założeniem kancelarii GKR Legal przez niemal 20 lat była związana z dużą polską kancelarią, od roku 2008 będąc w niej wspólnikiem.
 • Reprezentuje Klientów kancelarii w sporach sądowych, postępowaniach przed urzędami, w tym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed sądami administracyjnymi.
 • Występuje w sprawach ochrony domen internetowych, w szczególności przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center) w Genewie oraz w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.
 • Wpisana na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
 • W ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych sporządza, negocjuje i opiniuje umowy, w tym umowy z zakresu prawa autorskiego, o zakazie konkurencji, umowy ramowe o współpracy. Opiniuje dokumenty wewnętrzne (instrukcje, regulaminy).
 • Jest autorką publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.
 • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Wybrane projekty

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz także