W czym się specjalizuję?

 • Procesy sądowe i arbitrażówe
 • Postępowanie administracyjne
 • Nieruchomości
 • Prawo umów gospodarczych

Adwokat / Partner

2021 Corporate INTL Global Awards

Telefon: +48 600 297 366 Email: t.krawczyk@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w procesach sądowych i arbitrażowych, w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz w prawie umów gospodarczych. Od ponad 20 lat doradza Klientom w sprawach z zakresu nieruchomości, fuzji i przejęć oraz reprezentuje ich przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.

Doświadczenie

 • Przed założeniem kancelarii GKR Legal doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w prawie obrotu nieruchomościami oraz sporach sądowych. Od 2004 roku był współpracownikiem, a od 2008 roku wspólnikiem w dużej polskiej kancelarii.
 • Doradzał Klientom w wielu transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego, w tym przy sprzedaży centrów handlowych, biurowców, hoteli, nieruchomości mieszkaniowych, a także projektów typu greenfield.
 • Krawczyk nadzorował wiele prawnych analiz due diligence nieruchomości.
 • Doradzał również Klientom przy zawieraniu umów handlowych, w tym umów najmu i dzierżawy.
 • Krawczyk doradzał klientom w zakresie szeregu postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym procesu budowlanego, wywłaszczania i podziału nieruchomości oraz podatku od nieruchomości, a także reprezentował Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.
 • Ma również znaczne doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek Skarbu Państwa. Uczestniczy w projektach z zakresu inwestycji deweloperskich, nabywania nieruchomości. Doradza Klientom przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy.
 • Wspiera Klientów w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa spółek i M&A.
 • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim i niemieckim.

Wybrane projekty

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz także