W czym się specjalizuję?

  • Procesy sądowe i arbitrażówe
  • Postępowanie administracyjne
  • Nieruchomości
  • Prawo umów gospodarczych

Adwokat / Partner

Telefon: +48 600 297 366 Email: t.krawczyk@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w procesach sądowych i arbitrażowych, w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz w prawie umów gospodarczych. Od 20 lat reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.

Doświadczenie

  • Przed założeniem kancelarii GKR Legal doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w sporach sądowych oraz prawie obrotu nieruchomościami. Od 2004 roku był współpracownikiem, a od 2008 roku wspólnikiem w dużej polskiej kancelarii.
  • Reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.
  • Uczestniczy w szeregu postępowań arbitrażowych zarówno przed stałymi sądami polubownymi, jak i w arbitrażach ad hoc. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych i w postępowaniach dyscyplinarnych.
  • Ma również znaczne doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek Skarbu Państwa. Uczestniczy w projektach z zakresu inwestycji deweloperskich, nabywania nieruchomości. Doradza Klientom przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy.
  • Wspiera Klientów w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa spółek i M&A.
  • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim i niemieckim.

Wybrane projekty

Najnowsze wpisy na blogu

Zobacz także