W czym się specjalizuję?

  • Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Spory sądowe i arbitraż
  • Obrót nieruchomościami
  • Prawo budowlane

Adwokat

Telefon: + 48 609 664 302,  Email: t.malecki@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa budowlanego, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz w prawie nieruchomości.

Doświadczenie

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie procesowym, prawie obrotu nieruchomościami oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców.
  • Przed podjęciem współpracy z GKR Legal przez wiele lat pracował w zespołach: prawa procesowego i prawa nieruchomości, w jednej z największych polskich kancelarii.
  • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Zobacz także