W czym się specjalizuję?

  • Obsługa przedsiębiorców
  • Prawo cywilne
  • Spory sądowe
  • Prawo umów gospodarczych

Radca prawny

Telefon: + 48 604 342 222  Email: j.burska@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w prawe cywilnym, bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w sporach sądowych oraz prawie umów gospodarczych.

Doświadczenie

  • Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach, specjalizując się w prawe cywilnym, bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i sporach sądowych.
  • Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej oraz analizami prawnymi due diligence. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi.
  • Bierze udział w postępowaniach dotyczących naruszenia domen przed WIPO. Uczestniczy w bieżącej obsłudze fundacji, stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych.
  • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Zobacz także