W czym się specjalizuję?

  • Materialne prawo cywilne
  • Postępowanie cywilne

apl. adw. Alicja Maciążka

Email: a.maciazka@gkrlegal.pl 

Absolwentka prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu materialnego prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego. Interesuje się prawem własności intelektualnej.

Doświadczenie

  • Pierwsze kroki zawodowe stawiała w jednej z warszawskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w postępowaniach sądowych.
  • Działała pro bono jako wolontariuszka Fundacji Centrum Praw Kobiet.
  • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Zobacz także