Office manager

Office manager

Telefon: + 48 509 545 522,  Email: e.zdroik@gkrlegal.pl

W GKR Legal odpowiada za planowanie i zarządzanie procesami administracyjnymi kancelarii oraz wspiera merytorycznie pracę poszczególnych zespołów. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura – nadzoruje obieg korespondencji, prowadzi akta sądowe, przygotowuje oferty oraz zajmuje się administracyjną obsługą Klientów. Wspiera działania marketingowe firmy.

Zobacz także