Specjalizuje się̨ w prawie nieruchomości, w procesach sądowych i arbitrażowych, w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz w prawie umów gospodarczych. Od 20 lat reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. III

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. III

III i ostatnia część subiektywnego zestawienia zmienianych i nowych przepisów w k.p.a, które wchodzą od 1 czerwca 2017. Część I  i część II dostępne są pod linkami. Mediacje w sprawach administracyjnych Nowelizacja wprowadza możliwość przeprowadzenia w sprawie administracyjnej mediacji (nowy Rozdział 5A k.p.a.). Regulacja przypomina tę znaną od dawna (i w praktyce coraz lepiej funkcjonującą) z…

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. II

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. II

Ciąg dalszy subiektywnego zestawienia zmienianych i nowych przepisów w k.p.a, które wchodzą od 1 czerwca 2017. Część I dostępna jest pod linkiem. Obwieszczenia na słupie Bardzo oczekiwana zmiana dotyczy art. 49 i n. regulujących doręczenia korespondencji (w tym decyzji!) nie poszczególnym stronom postępowania, ale przez obwieszczenie (zwane popularnie powiadomieniem „na słupie”). Przepis ten stanowił –…

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. I

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. I

Emocjonalne przywiązywanie się do aktów prawnych z pewnością nie świadczy dobrze o stanie ducha i umysłu przywiązanego. Tym trudniej przyznać się, że każda duża nowelizacja prawa wpędza mnie w melancholię. Zwłaszcza, gdy idzie o Kodeks postępowania administracyjnego, z którym mam do czynienia często, i który dotąd był jak strzebla błotna, relikt glacjalny (o związkach tej…

Czy parkomat może śledzić nasz samochód?

Czy parkomat może śledzić nasz samochód?

Po głośnej sprawie dot. karalności picia piwa na bulwarach wiślanych, 7 kwietnia br. WSA w Warszawie zajmie się kolejną sprawą, w której obywatel dla dobra wspólnego postanowił wdać się w spór z władzą publiczna. Bądźmy wdzięczni za takich ludzi. Dopóki istnieją, są szanse, że praworządność w Polsce nie spadnie poniżej akceptowalnego poziomu. Sprawa dotyczy uchwały…

Co zrobić z wyrokiem TK P 46/13?

Co zrobić z wyrokiem TK P 46/13?

Cześć 1, czyli w tę albo we w tę, proszę  „Hard cases make bad law” stwierdził sędzia Oliver Wendell Holmes, Jr.  w wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Northern Securities Co. v. United States (1904). Samo powiedzenie znane było już jednak wcześniej (więcej na ten temat: https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_cases_make_bad_law). Wyraża ono przekonanie, że orzecznictwo nie powinno tworzyć…

Jastrzębie i gołębie w inwestycjach budowlanych

Jastrzębie i gołębie w inwestycjach budowlanych

Uzyskanie warunków zabudowy (nie inaczej jest z pozwoleniem na budowę) wymaga nie tylko wniosku. Wymaga chodzenia. Do urzędu oczywiście (gminy lub starostwa). Wie o tym każdy inwestor, oprócz może tych całkiem początkujących. Inwestor zatem „chodzi za wuzetką” sam, albo kogoś wysyła. Najczęściej architekta. Czasem jednak sympatyczna pani Wiesia z urzędu informuje, że są obiektywne problemy…

Radio Erywań o małej reprywatyzacji w Warszawie

Radio Erywań o małej reprywatyzacji w Warszawie

Urodzeni w latach 70-tych ubiegłego wieku i starsi (czyli Ci, którzy choć kilka lat świadomego życia spędzili w PRL) mogą pominąć ten akapit i przejść od razu do kolejnego. Pozostałym wyjaśniam, że Polsce Ludowej (a chyba i w innych demoludach) funkcjonowała popularna seria dowcipów o Radiu Erywań (wymawianym z rosyjska, z „j” na początku). Zaczynały…

Uciekająca hipoteka

Uciekająca hipoteka

Hipoteka jest jedną z najbardziej powszechnych form zabezpieczenia wierzytelności, a w szczególności kredytów. Tak powszechną, że popularnie, acz niezbyt precyzyjnie, „hipoteką” określa się kredyt udzielony na zakup nieruchomości, zabezpieczony hipoteką (w sensie ścisłym) na tej nieruchomości. O sukcesie hipoteki, której korzenie sięgają starożytnej Grecji (skąd, co nietypowe, zaimportowali ją Rzymianie – raczej kierunek eksportu prawa…