Uciekająca hipoteka

Uciekająca hipoteka

Hipoteka jest jedną z najbardziej powszechnych form zabezpieczenia wierzytelności, a w szczególności kredytów. Tak powszechną, że popularnie, acz niezbyt precyzyjnie, „hipoteką” określa się kredyt udzielony na zakup nieruchomości, zabezpieczony hipoteką (w sensie ścisłym) na tej nieruchomości. O sukcesie hipoteki, której korzenie sięgają starożytnej Grecji (skąd, co nietypowe, zaimportowali ją Rzymianie – raczej kierunek eksportu prawa…