Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności w obszarze prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji.