GKR Legal w mediach

Frankowicze chcą pozwać Skarb Państwa – uważają, że choć formalnie prawo unijne zostało implementowane do polskiego porządku prawnego, zrobiono to wadliwie. Nie zadbano bowiem o ochronę konsumentów w razie nieuczciwych działań przedsiębiorców. W artykule Dziennika Gazety Prawnej o komentarz do tej sprawy poproszono Tomasz Ludwik Krawczyk. Zdaniem partnera kancelarii GKR Legal powodowie powinni w pierwszej kolejności skorzystać z instrumentów prawnych, które doprowadziłyby do stwierdzenia np. przez Sąd Najwyższy lub Trybunał Sprawiedliwości UE, że przepisy dyrektywy 93/13/EWG na gruncie polskiego porządku prawnego były stosowane w sposób niewłaściwy, a dopiero potem wystąpić z powództwem grupowym.

Dowiedz się więcej >>