W czym się specjalizuję?

  • Prawo cywilne
  • Obsługa przedsiębiorców
  • Spory sądowe
  • Prawo nieruchomości

Aplikant adwokacki

Telefon: + 48 697 620 061,  Email: r.dubieszko@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Od kilku lat świadczy obsługę prawną działalności biznesowej zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów.

Doświadczenie

  • Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego (whitecollar crimes).
  • Prowadzi sprawy sporne związane z obrotem gospodarczym, finansowaniem procesów inwestycyjnych, nieruchomościowych oraz przeprowadzaniem analiz prawnych (due diligence) nieruchomości.
  • Swoją karierę rozwijał w renomowanych warszawskich kancelariach.
  • Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  • Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.