Asystent prawny

W czym się specjalizuję?

  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo cywilne
  • Prawo spółek handlowych

Asystent prawny

Telefon: 691 303 607 Email: m.polec@gkrlegal.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej, w szczególności w zakresie znaków towarowych oraz prawem handlowym.

Doświadczenie

  • Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Przed dołączeniem do zespołu GKR Legal doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych.
  • W trakcie studiów brała udział w konkursach ogólnopolskich, docierając w nich do finałów oraz angażowała się w organizację konferencji naukowych.

Zobacz także