W czym się specjalizuje?

  • Postępowania sądowe i administracyjne
  • Prawo umów gospodarczych
  • Prawo budowlane
  • Obsługa przedsiębiorców

r.pr. Maciej Wojciechowski

Telefon: +48 669 505 600,  Email: m.wojciechowski@gkrlegal.pl 

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, jak również w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz umowach gospodarczych.

Doświadczenie

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w  reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz w bieżącej obsłudze przedsiębiorców.
  • Doradza Klientom w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsięwzięć deweloperskich.
  • Specjalizuje się również w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego oraz prawa autorskiego.
  • Przed podjęciem współpracy z GKR Legal zdobywał doświadczenie w trójmiejskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z zakresu realizacji procesów inwestycyjnych oraz komercjalizacji nieruchomości.

Zobacz także