NOWY POZEW GRUPOWY

POSZUKUJEMY ZAINTERESOWANYCH POKRZYWDZONYCH PRZEZ AMBER GOLD

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w ok. 90% roszczenie byłych klientów Amber Gold reprezentowanych przez adw. Tomasza Ludwika Krawczyka z naszej kancelarii przeciwko Skarbowi Państwa (nieprawomocny wyrok z 1 lipca 2022 r., sygn. XXV C 1614/16).

Jest to pierwszy uwzględniony przez Sąd pozew poszkodowanych w aferze Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa i jedna z wyższych kwot zasądzonych w pozwie grupowym w historii.

Jak wynika z naszej analizy – przy korzystnym dla pokrzywdzonych zakończeniu sprawy XXV C 1614/16 oraz sprawy karnej przeciwko byłej prokurator zajmującej się sprawą Amber Gold – możliwe będzie wykazanie, że roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa byłych klientów Amber Gold, którzy nie przystąpili do wcześniejszego pozwu przedawnią się dopiero w roku 2030.

Powyższe oznaczałoby, że do tej daty możliwe byłoby skuteczne wniesienie kolejnego pozwu grupowego.

W związku z powyższym, poniżej zbieramy dane byłych klientów Amber Gold, którzy byliby potencjalnie zainteresowani przystąpieniem do nowego pozwu grupowego.

Jeżeli zatem:

 • są Państwo byłymi klientami Amber Gold lub ich spadkobiercami;
 • zawarli Państwo lub Państwa poprzednicy prawni (spadkodawcy) umowę z Amber Gold pomiędzy marcem2011 r. a sierpniem 2012 r.; oraz
 • nie otrzymali Państwo całości wpłaconych środków

i jednocześnie są Państwo potencjalnie zainteresowani dołączeniem do pozwu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy

Dla zainteresowanych przystąpieniem do nowego pozwu

  Prośbę o wypełnienie powyższego formularza kierujemy do Państwa wyłącznie w celach informacyjnych. Chcemy zorientować się w potencjalnej liczbie pokrzywdzonych przez Amber Gold, którzy rozważają przystąpienie do nowego pozwu.

  Wypełnienie formularza nie wiąże się dla Państwa z żadną płatnością, ani nie zobowiązuje Państwa do przystąpienia do pozwu grupowego w przyszłości. Nie obliguje także naszej kancelarii do wniesienia pozwu.

  Jeżeli w wyniku dalszej analizy prawnej oraz zbierania danych pokrzywdzonych przez Amber Gold zainteresowanych przystąpieniem do nowego pozwu grupowego zdecydujemy do wniesieniu pozwu, osobom, które wypełniły formularz zaproponujemy przystąpienie do nowej sprawy w pierwszej kolejności na preferencyjnych warunkach finansowych w stosunku do osób, które zgłoszą się do pozwu, nie wypełniwszy wcześniej formularza.

  W razie pytań, prosimy o kontakt na e-mail: ambergold@gkrlegal.pl

  Jak wyrok sądu komentuje mec. Tomasz Ludwik Krawczyk, z kancelarii GKR Legal?

  „Wyrok cieszy mnie podwójnie. Po pierwsze (na razie nieprawomocnie) sprawiedliwości stało się zadość. Szkoda, że tylko wobec niewielkiej części pokrzywdzonych klientów Amber Gold, która zdecydowała się przystąpić do pozwu. O ile bowiem Państwo na wiele sposobów przyznało, że zawiodło, nie ingerując wcześniej w działania AG: wystarczy powołać prawomocne skazanie p. Plichtów, oskarżenie prokurator odpowiedzialnej za odmowę wszczęcia śledztwa oraz raport sejmowej komisji śledczej, to a przyznaniem się do winy nie poszło wzięcie finansowej odpowiedzialności wobec pokrzywdzonych. Trochę tak, jakby Państwo powiedziało swoim obywatelom: zawiniliśmy, ale nie odpowiadamy. Dzisiejszy wyrok sądu usuwa tę sprzeczność.

  Po drugie, wyrok cieszy mnie z punktu widzenia profesjonalnego. Prób pociągnięcia Skarbu Państwa do odpowiedzialności było już kilka, także w ramach pozwów grupowych i – według mojej wiedzy – wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Problemem było po pierwsze wykazanie bezprawności zaniechania organów Państwa, czyli konkretnego przepisu nakładającego na nie obowiązek działania.

  Co więcej, wykazania normalnego związku przyczynowego pomiędzy takim bezprawnym zaniechaniem organów Państwa a szkodą. W tej sprawie udało się przekonać sąd, że normalnym skutkiem (choć poniekąd „ubocznym”) skutkiem postanowienie zarzutu oszustwa członkom zarządu Amber Gold była utrata zaufania klientów, wycofywanie depozytów i zaprzestanie działalności spółki. Gdyby zatem Prokuratura postawiła zarzuty od razu, gdy miała wystarczający materiał dowodowy, to AG zakończyłaby działalność wcześniej i kolejni jej klienci nie mogli zawrzeć umów, a zatem nie ponieśli szkody. Tę koncepcję odpowiedzialności (a pewną modyfikacją odnośnie do daty początkowej bezprawnego zaniechania Prokuratury) Sąd Okręgowy zaakceptował”.