Aktualności

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – jakie zmiany zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji?

Po wydaniu ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w dniu 26 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) każde z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobligowane jest do wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia do krajowego porządku prawnego do dnia 25 maja 2018 r.

W dniu 13 września 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji opublikowany został projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Do najważniejszych projektowanych uregulowań należy przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia danych osobowych. Projektowane zmiany przewidują również skrócenie postępowań toczących się dotychczas przed GIODO (projekt ustawy wprowadza nowy organ państwowy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) poprzez ograniczenie postępowań do jednej instancji oraz postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych maksymalnie do 30 dni. Nowością w stosunku do dotychczasowych przepisów jest nadanie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych uprawnienia do wydawania przedsiębiorcom rekomendacji w zakresie sposobów zabezpieczenia danych osobowych.

W chwili obecnej projekt ustawy poddany jest konsultacjom społecznym, które potrwają do dnia 13 października 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia projektowanych zmian poprzez kierowanie swoich uwag bezpośrednio na adres e-mailowy Ministerstwa Cyfryzacji: Konsultacje.odo@mc.gov.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konsultacji społecznych znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji  (https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-rodo-).

Pozostałe Artykuły