Partnerzy

Rafał Roszkowski
Adwokat
+48 602 670 320

Rafał Roszkowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i postępowania cywilnego.

Specjalizacja

Rafał Roszkowski specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnych uwzględnieniem prawa handlowego oraz prawa autorskiego i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji oraz spraw korporacyjnych spółek.

Reprezentował klientów w licznych postępowaniach spornych dotyczących praw własności intelektualnej i praw autorskich. Był odpowiedzialny za działania w zakresie odpowiedzialności za produkt, wynikającej z klasy działania w branży tytoniowej.

Doradzał klientom w sprawach dotyczących praw nowych technologii i Internetu.

Pełnił także funkcję Dyrektora Prawnego w wiodącej firmie FMCG działającą w Polsce.

Rafał Roszkowski przez wiele lat pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek z branży energetycznej, zbrojeniowej oraz IT.

Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie.

Wybrane projekty

  • z sukcesem reprezentował wiodącego światowego producenta zabawek i gier w licznych postępowaniach z zakresu własności intelektualnej, w szczególności dotyczących ochrony znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • doradzał kupującemu w jednej z największych transakcji nabycia firmy kosmetycznej w Polsce,
  • reprezentował międzynarodowy koncern w precedensowej sprawie dotyczącej wykonywania praw autorskich na terenie Polski,
  • doradzał sprzedającemu w transakcji M&A jednego z wiodących producentów produktów papierniczych w Polsce
  • doradzał jednemu z największych banków w Polsce w kilku transakcjach dotyczących inwestycji kapitałowych typu „capital development”

Włada językiem polskim (ojczystym) i angielskim.

Kontakt

Poznaj pozostałych

Anna Gołębiowska
Zobacz profil
Dr Tomasz Ludwik Krawczyk
Zobacz profil
Renata Bugiel
Zobacz profil