Partnerzy

Dr Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
+48 600 297 366

Dr Tomasz Ludwik Krawczyk – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Center for American Law Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował prawo na Uniwersytecie w Sheffield. Doktor nauk prawnych (praca obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W latach 2001-2008 pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa gospodarczego.

Przez całą swoją karierę zawodową, tj. od 17 lat zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie administracyjnym, procesach sądowych i arbitrażowych oraz w prawie karnym gospodarczym. Ma także doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska, M&A i prawa spółek.

Uczestniczył w szeregu projektów z zakresu inwestycji deweloperskich, nabywania nieruchomości oraz doradzał klientom przy zawierania umów najmu i dzierżawy. Ma znaczne doświadczenie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, w szczególności dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę i warunki zabudowy, postępowania wywłaszczeniowe, opłata adiacencka, renta planistyczna, hipoteki, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, postępowania reprywatyzacyjne, ochrona zabytków). Reprezentował klientów sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i sejmową komisją śledczą, jak również postępowaniach grupowych. Uczestniczył w szeregu postępowań arbitrażowych zarówno przed stałymi sądami polubownymi, jak i w arbitrażach ad hoc. Występował jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych i w postępowaniach dyscyplinarnych.

Wybrane projekty

  • doradzał sprzedającemu (najemcy) w największej polskiej jednorazowej transakcji najmu zwrotnego o wartości 170 milionów euro obejmującej wynajęcie ponad 47.000 m. kw. powierzchni biurowej;
  • zapewniał obsługę prawna kilku inwestycji, polegających na modernizacji i komercjalizacji dworców kolejowych w największych polskich miastach;
  • doradzał deweloperowi jednej z największych inwestycji na rynku mieszkań wakacyjnych;
  • doradzał największemu polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu w projekcie budowy jego głównej siedziby;
  • z powodzeniem reprezentował klientów w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w tym w sprawach zakończonych odzyskaniem Pałacu Ślubów oraz kościoła parafialnego w Tarnowie;
  • reprezentował byłych klientów Amber Gold w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa (jedynym przyjętym do rozpoznania przez sąd);
  • reprezentował klienta w precedensowej sprawie, w której po raz pierwszy przesądzona została kontrola sądowa wpisów nieruchomości do ewidencji zabytków;
  • reprezentował klienta w postępowaniu arbitrażowym oraz przy zawieraniu ugody dotyczącej transakcji M&A na rynku FMCG o wartości miliarda złotych;
  • z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniu administracyjnym zakończonym uchyleniem decyzji środowiskowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy;
  • doradzał sprzedającemu w transakcji zbycia wiodącej polskiej internetowej porównywarki cen

Włada językiem polskim (ojczystym), angielskim i niemieckim.

Kontakt

Poznaj pozostałych

Anna Gołębiowska
Zobacz profil
Renata Bugiel
Zobacz profil
Rafał Roszkowski
Zobacz profil