Partnerzy

Anna Gołębiowska
Radca Prawny
+48 502 368 145

Anna Gołębiowska – radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.Ukończyła kursy z zakresu międzynarodowych i wspólnotowych znaków towarowych oraz sporów sądowych dotyczących znaków towarowych w Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Alicante w Hiszpanii. Zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Doradza polskim i zagranicznym klientom m.in. w sprawach ochrony marki, transferu technologii, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu cywilnych sporów sądowych z zakresu własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje w sprawach ochrony domen internetowych, w szczególności przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center) w Genewie oraz w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Wpisana na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Jest autorem publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą. Rekomendowany prawnik w dziedzinach prawa własności intelektualnej i w sporach sądowych w rankingu „Chambers & Partners”.

Wybrane projekty

  • reprezentowała globalnego producenta napojów energetycznych w postępowaniu o rejestrację niekonwencjonalnego znaku towarowego (abstrakcyjne zestawienie kolorów) w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP;
  • reprezentuje producentów znanych marek samochodów w szeregu spraw cywilnych i karnych, dotyczących naruszenia znaków towarowych i marki, w tym w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu części zamiennych opatrzonych podrobionym znakiem towarowym;
  • reprezentuje podmioty w sprawach o naruszenie ich wzorów wspólnotowych lub krajowych wzorów przemysłowych, w tym jednego z największych na świecie producentów słodyczy w sprawie dotyczącej naruszenia wzoru wspólnotowego w postaci opakowania w kształcie dużego lizaka;
  • reprezentowała jednego z globalnych podmiotów z branży FMCG w sprawach dotyczących zakazania wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z nielegalnego importu równoległego;
  • doradzała polskim i międzynarodowym podmiotom w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, kradzieży technologii, tzw. „opłat półkowych” i reprezentowała ich w sprawach sądowych z tym związanych, w tym reprezentowała globalnego producenta z branży farmaceutycznej przeciwko jego konkurentowi w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.
Kontakt

Poznaj pozostałych

Rafał Roszkowski
Zobacz profil
Dr Tomasz Ludwik Krawczyk
Zobacz profil
Renata Bugiel
Zobacz profil