Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, w szczególności sprawach dot. znaków towarowych. Prowadzi także sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo prywatne międzynarodowe.