Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Cactus C-501/15P

Czy to koniec zamieszania z nagłówkami klas? Sprawa, która została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 11 października 2017 r. C-501/15P (pobierz tutaj) dotyczyła sporu zapoczątkowanego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). EUIPO zarejestrował znak graficzny , sprzeciw wobec decyzji o rejestracji złożyła spółka Cactus SA uprawniona z rejestracji wcześniejszych znaków…