RODO a przetwarzanie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

RODO a przetwarzanie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Czy zdążymy wprowadzić odpowiednie regulacje? Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z dnia 18 kwietnia 2018r. Jest on próbą implementacji do krajowego porządku prawnego tzw. dyrektywy policyjnej – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016…