I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. III

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. III

III i ostatnia część subiektywnego zestawienia zmienianych i nowych przepisów w k.p.a, które wchodzą od 1 czerwca 2017. Część I  i część II dostępne są pod linkami. Mediacje w sprawach administracyjnych Nowelizacja wprowadza możliwość przeprowadzenia w sprawie administracyjnej mediacji (nowy Rozdział 5A k.p.a.). Regulacja przypomina tę znaną od dawna (i w praktyce coraz lepiej funkcjonującą) z…

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. II

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. II

Ciąg dalszy subiektywnego zestawienia zmienianych i nowych przepisów w k.p.a, które wchodzą od 1 czerwca 2017. Część I dostępna jest pod linkiem. Obwieszczenia na słupie Bardzo oczekiwana zmiana dotyczy art. 49 i n. regulujących doręczenia korespondencji (w tym decyzji!) nie poszczególnym stronom postępowania, ale przez obwieszczenie (zwane popularnie powiadomieniem „na słupie”). Przepis ten stanowił –…

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. I

I tylko “czyni zadość” żal. O zmianie K.P.A w tonie nostalgicznym cz. I

Emocjonalne przywiązywanie się do aktów prawnych z pewnością nie świadczy dobrze o stanie ducha i umysłu przywiązanego. Tym trudniej przyznać się, że każda duża nowelizacja prawa wpędza mnie w melancholię. Zwłaszcza, gdy idzie o Kodeks postępowania administracyjnego, z którym mam do czynienia często, i który dotąd był jak strzebla błotna, relikt glacjalny (o związkach tej…